Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 • Terapii indywidualnej (krótkoterminowej i długoterminowej).
 • Terapia rodzin.
 • Grupy wsparcia.
 • Mediacji w sytuacjach konfliktowych.
 • Mediacje rówieśnicze
 • Mediacje rodzic-szkoła
 • Interwencji kryzysowych.
 • Warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodziców.
 • Porad i konsultacji.
 • Wykłady i prelekcje.
 • Działalność informacyjno – szkoleniowa.
 • Diagnozy psychologiczno-  pedagogiczne dzieci i młodzieży

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY