Szkoła dla rodziców

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto chce być dobrym rodzicem, kto poszukuje talentu swojego dziecka i sposobów na jego rozwój.

 

Jego głównym celem jest poszukiwanie odpowiedniej drogi w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka sposobu porozumiewania się na linii rodzic-szkoła i dostrzeganie możliwości aby te relacje były jak najlepsze.

To również miejsce wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami służąc minimalizacji zagrożeń pojawiających się w wieku dojrzewania. Warto czasem posłuchać rady doświadczonej matki która już ma za sobą cały proces dojrzewania i przeszła wiele etapów zwątpienia.

 

Nasza szkoła nie tyle uczy co prowadzi dyskusję na temat tego jaki talent ma nasze dziecko i jak go wykorzystać dla lepszego rozwoju. Jak optymalizować zajęcia dodatkowe pod kątem zainteresowań. Jak wspierać mocne strony i jak zarządzać słabymi aby nie stanowiły problemu.

 

Szkoła dla Rodziców uczy nie tyle „metod”, co sposobów na szerszą perspektywę

 

Szkoła dla Rodziców jest programem profilaktycznym ukierunkowanym na przeciwdziałanie zrachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, adresowanym do dorosłych.

Jednak najważniejsze jest to że tutaj porozmawiasz z osobami które dobrze cię rozumieją bo sami s a rodzicami i swoje doświadczenie zawodowe mogą poprzeć praktyką rodzicielską która w wielu przypadkach jest ważniejsza niż podstawy teoretyczne wyniesione z wielu kursów, książek i wykładów.

 

Pedagog - matka szóstki dzieci w wieku 26, 24, 20, 18, 15, 14l.
Psycholog – matka 4 dzieci w wieku 18, 16, 12, 10l.

 

 

Realizacja:

 • 20 godzin dydaktycznych (cykl dziesięciu spotkań)
 • liczebność grupy - 10-12 (max.) osób
 • metoda pracy - warsztatowa
 • prowadzenie przez dwie osoby

 

Tematyka zajęć ukierunkowana jest na budowanie relacji dorosły – dziecko - szkoła oraz na poznaniu prawdziwego talentu naszego dziecka

ZAPRASZAMY

 • co to znaczy dobry rodzic?
 • rówieśnicy, rodzeństwo, rodzina- wspierają czy szkodzą?
 • wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • talent co to takiego. Czyli do czego zdolne jest nasze dziecko.
 • motywowanie dziecka co to takiego i jak ma wyglądać.
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • zarządzanie konfliktami
 • do czego nam właściwie jest szkoła

 

Koszt 500,00 zł /możliwa płatność w ratach lub w barterze/

Osoby zainteresowana prosimy o meila z informacją o wieku dzieci.
Zajęcia odbywają się w piątek o 17.00,  20,00
Oraz w soboty o 12,00 i 15,00

Zniżki dla rodziców /druga osoba – 300 zł/

Zapisy
tel. 601861448
mail. biuro@rodzic.eu